FEATURED SERVICES

REGULAR DELIVERIES

With most our customers we work on a regular basis. This means that we are supplying requested amount of trucks every week according to our agreement. We are always ready to increase our trucks capacity in high seasons to satisfy our customers’ needs.

Working on a regular basis is beneficial both for our customers and us. Our customers can count on a certain amount of trucks every week. And we already know all the particular special requirements for all the door-to-door business process from arriving at customer's warehouse for loading until reaching the final destination.

HAZARDOUS GOODS DELIVERIES

One of the key advantages of our company is the possibility and experience in delivering hazardous goods (ADR).

Our trucks are equipped with ADR facilities for all possible hazardous classes. The drivers passed the appropriate training courses and received the licenses allowing handling such hazardous goods.

During delivery of hazardous goods trucks are marked with a special orange label showing ADR class of delivered goods.

TEMPERATURE CONTROLLED DELIVERIES

Especially during autumn and winter months we perform regular temperature controlled deliveries with temperature range from +22°C till -22°C.

Using brand new thermo trailers we have the possibility to make the print out from the thermogram and check the temperature of every half of an hour during all the route.

Main types of goods delivered by thermo trailers are chemicals, medicines and foods.

BONDED WAREHOUSE & CUSTOMS DOCUMENTATION

At our bonded warehouse near Warsaw we have the possibility to consolidate goods from different suppliers from all over Europe and then send them as full truck load (FTL) to the final consignee in Russia.

Our professional staff performs all the warehouse operations upon customer's request. Our customs agents issue all types of customs documents such as EX.1, T.1, TIR Carnet and CMR. For most our transport flow from EU countries to Russia we make all the customs formalities at our facility. Upon request we provide copies of TIR Carnet and CMR for goods preliminary declaration at customs broker in Russia.

ASK US FOR QUOTATION

Company name
Contact person
E-mail address
Phone number
Loading place (city and postal code)
Place of delivery (city and postal code)
Total gross weight
Goods description

NEWS

28.07.2013

Białoruś - BelToll: karty flotowe ułatwią rejestrację

Przekazujemy poniżej komunikat BelTolla:

BelToll: Start płatności bezgotówkowych przy użyciu kart flotowych Użytkownicy dróg mogą już dokonywać płatności bezgotówkowych za pomocą kart flotowych za przejazd siecią dróg płatnych na terenie Republiki Białorusi.  

Finalizacji procesu rejestracji i odebrania OBU dla umów post-pay przy płatnościach dokonywanych za pomocą kart flotowych można dokonać w dowolnym, otwartym Punkcie Obsługi Klienta oraz Biurach Obsługi operatorów kart flotowych Belorusneft, Berlio, E100, Eurowag, Belavtostrada, którzy przejmą obowiązki związane z wprowadzeniem danych do systemu i sporządzeniem umowy.  

Podpisanie umowy typu post-pay za pośrednictwem operatora kart flotowych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla podmiotów posiadających duże floty pojazdów. Firmy te podpisują bowiem tylko jedną umowę, która obejmuje wszystkie pojazdy we flocie i jednorazowo wnoszą depozyt za OBU. Płatność rozliczana jest natomiast za pomocą wybranej karty flotowej. 

Użytkownicy dróg mogą także podpisać umowę w trybie pre-pay wybierając gotówkowy lub bezgotówkowy tryb płatności. Umowy typu pre-pay są rekomendowane szczególnie tym podmiotom, które posiadają małą flotę pojazdów (do 5 pojazdów we flocie). 

Opłaty w systemie BelToll będą pobierane począwszy od 1 sierpnia 2013 roku. Wraz ze startem systemu 1 sierpnia 2013 roku, wszyscy użytkownicy sieci dróg płatnych muszą zastosować się do obowiązującego prawa. W innym przypadku będą oni podlegali karom. Wszystkie pojazdy objęte obowiązkiem wnoszenia opłat muszą zostać zarejestrowane w systemie BelToll i wyposażone w urządzenia pokładowe OBU przed wjazdem na sieć dróg płatnych - powiedział Michael Gschnitzer, Director of International Sales, Kapsch TrafficCom AG.

Read more...

30.07.2012

Polskie tiry królami Europy

W 2011 r. polscy przewoźnicy zostali liderami międzynarodowego transportu drogowego w Unii Europejskiej - poinformował w specjalnym raporcie Eurostat.

Kryzys, który w zeszłym roku wybuchł z całą siłą w państwach strefy euro, odczuli tamtejsi przewoźnicy w postaci spadku obrotów. Ale jak wynika z raportu Eurostatu dla polskich przewoźników to było wyzwanie do rywalizacji z firmami z innych państw UE. W zeszłym roku przewoźnicy z Polski zajęli w Unii Europejskiej drugie miejsce po swoich kolegach z Niemiec pod względem pracy przewozowej (mierzonej iloczynem masy przewiezionych towarów i długością trasy przewozów). Nasze firmy wyprzedziły pod tym względem przewoźników z Hiszpanii, zajmujących drugie miejsce w UE w 2010 r.

Prawie o 10 proc. wzrosły w zeszłym roku przewozy drogowe na terenie Polski. Ale pod tym względem zajmujemy w UE dopiero szóste miejsce. Dużo ważniejsze znaczenie transport towarów ciężarówkami ma w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wlk. Brytanii i Włoszech.

Specjalnością naszych przewoźników stał się transport międzynarodowy. Jak wskazują analizy naszego Głównego Urzędu Statystycznego nowe możliwości przed naszymi przewoźnikami otworzyły się, gdy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, bo to ułatwiło transport towarów bez konieczności czekania na granicach do odprawy. I nasi transportowcy wykorzystali tę okazję.

W zeszłym roku na polskich przewoźników przypadała w UE jedna piąta przewozów międzynarodowych, czyli transportu towarów, które zostały załadowane lub rozładowane w naszym kraju.

Gazeta Wyborcza

Read more...